godlo_polski.svg

im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach
Get Adobe Flash player

Informacje odnośnie szkoły:

Sześć zasad Szkoły z klasą:

1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.

2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.

3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.

4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.

5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klima.

6. Szkoła przygotowuje do przy szłości.

 

 

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

 

 

Bezpieczna Szkoła

 

Głównymi celami realizowanego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka” jest:
– edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
– wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
– edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami


cetryfikat_Klub Bezpiecznego Puchatka