godlo_polski.svg

im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach
Get Adobe Flash player

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

 

Informacje odnośnie szkoły:

Sześć zasad Szkoły z klasą: 1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia. 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie. 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat. 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości. 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klima. 6. Szkoła przygotowuje do przy szłości.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Bezpieczna Szkoła

Głównymi celami realizowanego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka” jest: – edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole, – wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia, – edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami cetryfikat_Klub Bezpiecznego Puchatka